• ประวัติความเป็นมาของวัดโพธิ์ใหญ่


  10/12/2016 10:00

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 3327

 • ต่อมา ปี พ.ศ. 2512 พระครูวิสาลโพธิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสพิจรณาเห็นว่า วัดโพธิ์ใหญ่มีบริเวณที่คับแคบจึงได้ติดต่อขอซื้อและขอบริจาคที่ดินเพิ่มเติม ดังนี้

  - นายเอิบ พนมชน บริจาคที่ดิน 6 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
  - นางอ้น เทวาวงศ์ บริจาคที่ดิน 3 ไร่เศษ
  - นางมูล วิยะบุญ บริจาคที่ดิน 2 ไร่
  - นายสังวาลย์ เจริญยิ่ง บริจาคที่ดิน 1 ไร่ 65 ตารางวา
  - นางสวง จีนวัฒน์ บริจาคที่ดิน 1 ไร่
  - นายอำนาจ สรรพานิชย์ บริจาคที่ดิน 2 งาน 59 ตารางวา
  - นางสาลี วิชาสูตร บริจาคที่ดิน 2 งาน
  - นายสำฤทธิ์ วิยะบุญ บริจาคที่ดิน 1 งาน 95 ตารางวา
  - นางทองสุก วิยะบุญ บริจาคที่ดิน 1 งาน 92 ตารางวา
  - นางข้อง ปัญญาสิทธิ์ บริจาคที่ดิน 1 งาน 86 ตารางวา
  - นางเหลี่ยม หอมจันทร์ บริจาคที่ดิน 1 งาน 53 ตารางวา

  ซึ่งทางวัดก็มีอาณาบริเวณกว้างขวางมากขึ้น และต่อมา ในปี พ.ศ. 2532 จัดหาเงินซื้อที่ดินของนายสำราญ ประสิทธิพันธุ์ จำนวน 3 ไร่เศษ สิ้นเงิน 210,000 บาท ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 26 ไร่ 3 งาน

  ในส่วนของการก่อสร้างถาวรวัตถุ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมามีดังนี้

  - พ.ศ. 2512 สร้างกุฎิทรงไทย ขนาด 7 x 18 เมตร สิ้นเงิน 280,000 บาท
  - พ.ศ. 2513 สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมทรงไทย ขนาด 14 x 24 เมตร สิ้นเงิน 320,000 บาท
  - พ.ศ. 2514 สร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาด 5 x 24 x2 เมตร สิ้นเงิน 30,000 บาท
  - พ.ศ. 2518 - 2534 สร้างพระอุโบสถทรงไทยขนาด 40 x 80 เมตร สิ้นเงิน 7,400,000 บาท
  - พ.ศ. 2524 สร้างเมรุทรงตรีมุข ขนาด 6 x 8 เมตร สิ้นเงิน 800,000 บาท
  - พ.ศ. 2525 สร้างกุฎิทรงไทยแฝดมีมุข ขนาด 18 x 25 เมตร สิ้นเงิน 850,000 บาท
  - พ.ศ. 2533 - 2534 สร้างสถูปบรรจุอัฐิ ฐานขนาด 9 x 10 เมตร สิ้นเงิน 3,400,000 บาท
  - พ.ศ. 2534 สร้างถนนราดยางเข้าวัด ระยะทาง 900 เมตร สิ้นเงิน 1,200,000 บาท
  - สร้างกำแพงรอบวัด 3 ด้าน ยาว 700 เมตร สิ้นเงิน 3,500,000 บาท
  - พ.ศ. 2545 ตระกูลอมรวิริยะกุล-ตระกูลแก้วสถิตพรชัย บริจาคที่ดิน 2 งาน 15 ตารางวา

 • ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ใหญ่

 • สำหรับรายนามพระสังฆาธิการ ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เท่าที่สืบทราบย้อนหลังไปได้ถึง พ.ศ. 2482 เท่านั้น ก่อนปี 2482 สอบถามไม่มีผู้ใดทราบ และไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ รายนามเจ้าอาวาสมีดังนี้

  พระสัน จนทสโร
  ตั้งแต่ก่อตั้งวัดนถึงปี พ.ศ.2482

  พระแก้ว (หอมจันทร์)
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 ถึง พ.ศ. 2490

  พระอธิการยัง สุวณโณ
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 ถึง พ.ศ. 2512

  พระครูวิสาลโพธิวัฒน์
  ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ถึง พ.ศ. 2539

  พระครูมหาโพธาภิบาล
  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน