• วิหารท้าวเวสสุวรรณ


    10/12/2016 10:00

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 1761

  • ท้าวเวสสุวรรณ

  • ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดโพธิ์ใหญ่ มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีอายุมากกว่า 100 ปี จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน อ.พนมสารคาม และจังหวัดใหล้เคียง แวะเวียนกันมาสักการะอบ่างไม่ขาดสาย หลวงพ่อชอบ ท่านจัดให้มีพิธีไหว้ครู บูชาครู รับขันธ์ ครอบครู องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ อายุกว่า 100 ปี เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเป็นประจำทุกปีและ ที่วัดมีท้าวเวสสุวรรณ ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจทำบุญได้นำกลับไปบูชาที่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย