• ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง


    10/12/2016 10:00

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 369

  • ศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง ในศาลาจะมีต้นตะเคียนซึ่งมีความพิเศษกว่าที่อื่นๆคือ มีความยาวที่ยาวมากครับ